رو به روی من بشینو
غمو تو چشام ببینو
این عذاب عاشقی رو نگیر از من
عشقم این گوشه کناره فرصتش بده دوباره
این یه التماسه آره منو نشکن

دوست دارم همیشه پیش من بمونی
دیگه از تو نبینم نامهربونی
تو نباشی میمیرم خودت میدونی
دل من طاقت دوریتو نداره
تو شبای من تویی تنها ستاره
بخدا که زندگی بی تو محاله
رو به روی من بشینو
غمو تو چشام ببینو
این عذاب عاشقی رو نگیر از من
عشقم این گوشه کناره فرصتش بده دوباره
این یه التماسه آره منو نشکن

آرزوم تو زندگی فقط همینه
که روزی یه بار چشام تورو ببینه
همه هستی منی خودت میدونی
به دلم نشون دادی که مهربونی
آخه قدر عشقو تو فقط میدونی
رو به روی من بشینو
غمو تو چشام ببینو
این عذاب عاشقی رو نگیر از من
عشقم این گوشه کناره فرصتش بده دوباره
این یه التماسه آره منو نشکن

آرزوم تو زندگی فقط همینه
که روزی یه بار چشام تورو ببینه
همه هستی منی خودت میدونی
به دلم نشون دادی که مهربونی
آخه قدر عشقو تو فقط میدونی
رو به روی من بشینو
غمو تو چشام ببینو
این عذاب عاشقی رو نگیر از من
عشقم این گوشه کناره فرصتش بده دوباره
این یه التماسه آره منو نشکن